Przejdź do treści

Jednym z argumentów przemawiających za dostępnością, która nie jest dostatecznie często brana
pod uwagę, jest to, jak nadzwyczajnie polepsza ona życie niektórych ludzi. Ile mamy możliwości
radykalnej poprawy życia ludzi tylko poprzez trochę lepsze wykonywanie naszej pracy?

 ― Steve Krug

DOWNLOAD MOBILE APP

A mobile application with a map showing
places that are accessible to people with disabilities

ERTSYD. A Story Of Accessibility. GEORGIA 09-16/09/2018
ERTSYD. Accessible Portugal. 09-16/05/2019