Przejdź do treści
ERTSYD_Training_Georgia-13

Pracownicy młodzieżowi z sześciu krajów partnerskich spotkali się ponownie w Gruzji - w Tbilisi i Telavi (region Kakheti), aby podzielić się doświadczeniami i zgłebić temat zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w turystyce wiejskiej. Szkolenie trwało od 9 do 16 września 2018 r. i wzięły w nim udział 24 osoby. Podczas spotkania podjęto próbę identyfikacji praktycznych barier w usługach turystycznych, jednocześnie podnosząc świadomość dostawców usług i decydentów na temat znaczenia bardziej integracyjnej i dostępnej dla wszystkich turystyki.

read more
Rural green tourism

Pierwsze szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą odbyło się w Ukrainie w dniach 27.05-4.06.2018. W szkoleniu wzięły udział 24 osoby, w tym 11 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pierwsza część spotkania (27-28 maja) miała miejsce we Lwowie i obejmowała min. wizytę we Lwowskim Centrum Informacji Turystycznej, gdzie osoby uczestniczące spotkały się z przedstawicielami/kami samorządu lokalnego: Natalią Tabaką (Kierowniczka Departamentu Turystyki Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej) i Andriy Matseliukh (szef Stowarzyszenia Lwowska Organizacja Turystyczna).

read more