Przejdź do treści
on 05 Jun 2018 12:30 PM

Pierwsze szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą odbyło się w Ukrainie w dniach 27.05-4.06.2018. W szkoleniu wzięły udział 24 osoby, w tym 11 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pierwsza część spotkania (27-28 maja) miała miejsce we Lwowie i obejmowała min. wizytę we Lwowskim Centrum Informacji Turystycznej, gdzie osoby uczestniczące spotkały się z przedstawicielami/kami samorządu lokalnego: Natalią Tabaką (Kierowniczka Departamentu Turystyki Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej) i Andriy Matseliukh (szef Stowarzyszenia Lwowska Organizacja Turystyczna). Podczas spotkań omówiono główne trendy i perspektywy rozwoju turystyki w obwodzie lwowskim, szczególną uwagę zwracając na zieloną turystykę wiejską, a także problemy dotyczące dostępności min. architektonicznej i usług turystycznych. Osoby uczestniczące w szkoleniu miały również okazję zapoznać się z historycznym i kulturowym dziedzictwem Lwowa podczas wycieczki „cudownym pociągiem” oraz podczas spaceru po mieście, w trakcie którego oceniono poziom jego dostępności dla turystów z niepełnosprawnością.

Druga część szkolenia odbyła się w Zachodnim Centrum Rehabilitacji i Sportu Narodowego Komitetu Sportowego dla Niepełnosprawnych Ukrainy (wieś Jaworów, powiat Turka). Osoby uczestniczące, przy wsparciu trenerów i trenerek, dzieliły się swoim doświadczeniami i dobrymi praktykami na temat zielonej turystyki wiejskiej w swoich państwach (min. tworzenie biznesplanu, marketing, promocja, sztuka gościnności, świadczenie usług turystycznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami itp. ). Pod koniec szkolenia osoby uczestniczące odwiedziły wiejski pensjonat na Zakarpaciu, gdzie poznały tradycje lokalnej kultury, ukraińską gościnność i jakość usług turystycznych (w tym śwaidczonych osobom z niepełnosprawnością).