Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējdarbība lauku tūrisma nozarē jauniešiem ar invaliditāti

Logo ERSTYD

Projekta “Uzņēmējdarbība lauku tūrisma nozarē jauniešiem ar invaliditāti” (ERTSYD) mērķis ir sniegt informāciju par attīstības iespējām lauku apvidos dzīvojošiem jauniešiem ar īpašām vajadzībām, veicināt viņu sociālo integrāciju, paaugstināt pašcieņu, sniegt instrumentu viņu finansiālā stāvokļa uzlabošanā. Projektu īsteno sešas valstis - trīs no Eiropas Savienības (Latvija, Polija, Portugāle) un trīs no Austrumu partnerības valstīm (Gruzija, Moldova, Ukraina), lai savstarpēji sadarbojoties celtu savu organizāciju kapacitāti, veiktu kopīgas projekta aktivitātes, piemēram, apmācības un jaunatnes apmaiņu. Sadarbības partneri projekta ietvaros sagatavos kapacitātes paaugstināšanas programmu, ar kuru tiks iepazīsti jaunatnes darbinieki viņu mītnes valstīs. Programma palīdzēs palielināt viņu organizāciju sociālo ietekmi un atpazīstamību. Projekta mērķi : organizēt trīs apmācības kursus jaunatnes darbiniekiem un vienu jauniešu apmaiņu, kuras dalībnieki būs jaunieši ar īpašām vajdzībām; sagatavot un izplatīt rokasgrāmatu par viesmīlību un pakalpojumu sniegšanu personām ar īpašām vajdzībām lauku tūrisma nozarē; izveidot ciešas sadarbības saites starp projekta dalībniekiem, nodot zināšanu bāzi izglītības iestādēm, kas apmāca skolēnus lauku tūrisma jomā, restorānu un viesmīlības nozarēs; organizēt atbalsta kampaņas, kas mudinātu jauniešus ar īpašām vajdzībām strādāt lauku tūrisma nozarē.

Lai izplatītu informāciju par jaunajiem pakalpojumu veidiem, tiks izmantota interaktīva karte, sagatavota projektam par lauku tūrisma viesu namiem, to pieejamību tūristiem ar īpašām vajadzībām un viesu namu aprakstiem. Šis projekts dos ieguldījumu marginalizēto sociālo grupu spēju attīstībā, tādā veidā radot sociālas pārmaiņas, kā arī dos vērtīgu ieguldījumu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām praktiskajā īstenošanā un sasniegs Starptautiskā ilgtspējīga tūrisma gada mērķus.

Projekta numurs: 589878-EPP -1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE