Перейти до основного вмісту

Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з інвалідністю

Logo ERSTYD

Проект «Підприємництво в секторі сільського туризму для молоді з інвалідністю» (ERTSYD) має на меті надати інформацію про можливості розвитку власного бізнесу для молоді з інвалідністю, що живуть у сільській місцевості, сприяти їхній соціальній інтеграції, підвищити самооцінку з метою покращення їх фінансового становища. Проект реалізується шістьма країнами – трьома з Європейського Союзу (Латвія, Польща, Португалія) і трьома країнами Східного партнерства (Грузія, Молдова, Україна), які зміцнюватимуть свій потенціал через міжнародне співробітництво та низку запланованих заходів, зокрема, тренінг та молодіжний обмін. Партнери проекту спільно готують програму з нарощування потенціалу, яку буде передано іншим молодіжним працівникам у їх країнах, для підвищення соціального впливу та ролі їхніх організацій. Цілі проекту включають: організацію трьох тренінгових курсів для молодіжних працівників та одного молодіжного обміну – із залученням осіб з інвалідністю; підготовка та розповсюдження Посібника з гостинності та надання послуг особам з інвалідністю у сфері сільського туризму; встановлення тісних взаємовідносин між учасниками проекту та передачу бази знань навчальним закладам, які готують студентів у сфері сільського туризму, ресторанного та готельного бізнесу; проведення рекламних та пропагандистських кампаній, які б заохочували молодь з інвалідністю працювати в сільському туризмі.

Для розповсюдження достовірної інформації про нові види послуг буде використано інтерактивну карту, підготовлену в рамках проекту, що містить дані та опис доступних для туристів з інвалідністю агроосель. Завдяки такому інноваційному проекту, який враховує інтереси особливо вразливих соціальних груп, зміцнення їх потенціалу принесе соціальні зміни і є вагомим внеском у практичну реалізацію Конвенції про права осіб з інвалідністю та відповідає цілям Року сталого туризму, визнаного ООН.

Номер проекту: 589878-EPP -1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE