Перейти до основного вмісту

Партнери проекту ERTSYD

ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ХРЕСТ" – незалежна громадська неприбуткова організація, створена в 1994 році та офіційно зареєстрована в березні 1995 року. Основним завданням Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності в напрямках:

АСОЦІАЦІЯ YWCA/YMCA ЛАТВІЇ (ІМКА англ.) – це організація, яка об’єднує 6 молодіжних організацій та 2 ініціативні молодіжні групи. IMKA виступає за:

I – інтеграцію (соціальна, політична, економічна та особиста);

М – мобільність (подолання бар'єрів між культурами та народами, представлення досвіду, який заохочує міжнародне та міжкультурне розуміння);

К – християнські цінності;

A – актуальність (актуальні програми та проекти для молодих людей для кращого розуміння глобальних соціально-економічних та політичних питань та проблем).

Асоціація YWCA / YMCA Латвії надає організаціям-членам підтримку в різних аспектах: інформація; тренінги та семінари; консультації; міжнародне співробітництво. Як членська організація Молодіжної Ради Латвії, Мережі співробітництва жіночих неурядових громадських організацій IMKA бере участь у розробці молодіжної та гендерної політики на місцевому та національному рівнях, забезпеченні структурного діалогу та різноманітних заходів, а також входить до складу різних консультаційних комітетів в рамках Міністерства освіти та науки Латвії. IMKA Латвія має 20-річний досвід, пов'язаний з міжнародною діяльністю з молоддю, як на етапі формування політики, так і на практичному рівні. На даний час організація бере участь у процесі визнання та утвердження навиків, здобутих у молодіжних організаціях, роботі з молоддю та молодіжних центрах. На щоденній основі організація працює з соціально незахищеними молодіжними групами.

ОБ’ЄДНАННЯ СПЕЛЕОЛОГІВ ГРУЗІЇ – організація, орієнтована на пошук і вивчення підземних просторів, розробку топографії, маркування туристичних маршрутів по всій території Грузії, організацію і проведення національних і міжнародних спелеологічних експедицій, навчання молоді в цьому аспекті, а також туристичну діяльність. Об’єднання займається екологічними проблемами в країні і працює над популяризацією спелеології серед молодого покоління. Також організовує тренінги та семінари на тематику щодо заходів на відкритому повітрі як на національному, так і міжнародному рівнях, а також розробляє проекти з навчання та обміну молоддю, організовує гірськолижні табори, рафтинг та походи.

MAKE IT BETTER («ЗРОБИ КРАЩЕ») – нещодавно створена організація на Кубі (південь Алентежу, Португалія), яка використовує досвід своїх засновників і команди більш ніж 15-річної спільної роботи та співпраці з державними та приватними організаціями в Португалії, Європі та інших частинах світу (Південна Америка, Африка та Азія). Вона об’єднує багатогалузеву команду партнерів та працівників, які надають потужний внесок у такі дотичні сфери, як сталий розвиток, соціальна відповідальність та соціальна економіка, в рамках яких вирішуються питання стосовно найбільш вразливих груп. У своїй діяльності організація має на меті: створювати, розвивати, адаптувати та застосовувати сталі та надійні моделі та інструменти роботи, співпрацюючи та підтримуючи найбільш соціально незахищені групи. Її місія – розвиток людського суспільства, у всіх його вимірах, а саме, економічному, соціальному, екологічному та культурному, пов'язаних з моральними обов'язками солідарності та справедливості та всіх інших цінностей, які передбачені його принципами.

ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ – працює над розвитком суспільства, відкритого для різноманітності та здатного використовувати свій потенціал. Йде мова про суспільство, в якому всі ставляться один до одного з розумінням. IRSE створює простір для діалогу, обміну думками та досвідом, спрямованих на розвиток соціальної та громадської діяльності всіх соціальних груп та інституцій, що працюють у цій сфері. З 2015 року вона є частиною Регіональної групи, яка створила та запровадила Модель інтеграції іммігрантів у Гданську. А з 2017 року – є членом Моделі щодо забезпечення рівних прав, що працює в Гданську. IRSE організовує тренінги та семінари з питань толерантності, міжкультурної освіти, глобальної освіти, інтеграції для іммігрантів та місцевої громади. Для маленьких дітей, які навчаються в дошкільних навчальних закладах, вони проводять семінари, в яких діти знайомляться з різними країнами і культурами, а в початковій школі (12-15 років) реалізує проект "Школа вільна від ненависті", в якій учні беруть участь у семінарах з питань антидискримінації. IRSE також організовує міжнародні тренінгові курси та молодіжні обміни.

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСУЛЬЦІЙНИЙ ЦЕНТР КAГУЛ (ECC CAHUL) – має на меті розробку спільних транскордонних проектів у сфері охорони навколишнього середовища, регіонального та туристичного розвитку та сталого сільського господарства, щоб сприяти і підтримувати, за допомогою різних засобів, природоохоронну діяльність і сталий розвиток, для консолідації всіх сил Республіки Молдова, з метою забезпечення охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів і сприяти: відновленню природного середовища, відтворенню навколишнього середовища та населення, формуванню екологічної свідомості та бачення серед усіх громадян. Організація діє шляхом: навчальних програм; створення гнучкої системи екологічної освіти та навчання; симпозіумів, конференцій, семінарів, зустрічей з питань культурного, природного та сталого розвитку; екологічної експертизи за участю громадськості, акценту на громадській думці щодо екологічних проблем та духовної екології; участі в інформаційній мережі, систематизації та поширенні екологічної інформації.